Mosquito

mosquito_logoLast van hangjongeren? Zorg dat ze snel vertrekken!

Hangjongeren leveren op veel plaatsen ernstige overlast op. De Mosquito® biedt in veel gevallen een effectieve, snelle en goedkope oplossing.

Door plaatsing van een Mosquito® ultrasoon geluidssysteem wordt een beperkt gebied onaantrekkelijk voor hangjongeren zonder dat dit hinder voor passanten en omwonenden veroorzaakt. Het geluid van de Mosquito® wordt vrijwel alléén door jongeren (tot ~25 jaar) gehoord en na korte tijd als zo irritant ervaren dat ze weg zullen gaan.mosquito

De Mosquito® lost het algemene probleem van hangjongeren niet op. Zwaardere en duurdere middelen als hekken, camera’s en samenscholingsverboden doen dat overigens ook niet. Zo kan een schoolplein tot een bepaalde tijd beschikbaar blijven voor jeugd uit de buurt en vanaf een bepaald moment “virtueel op slot gaan” zodat de kans op vervuiling, beschadigingen en overlast voor de buurt wordt verminderd. Trappenhuizen, winkelingangen, parkeergarages e.d. kunnen zo worden gevrijwaard van overlast.

 • Afmetingen (excl. montagebeugel): 110 x 110 x 102 mm
 • Elektrisch: 12 volt / < 50 mA (netadapter wordt meegeleverd)
 • Output: 75-95 dB(A) @ 1 meterantivandalisme
 • Frequentiebereik: 17-20 KHz
 • Effectief bereik: ~20 meter
 • Behuizing stof en (spuit)waterdicht: Klasse IP 65
 • Patent aangevraagd: P502601 0602284.2
 • Verstelbare montagebeugel

Als bescherming tegen vandalisme leveren wij ook een vaste wandbeugel en beschermkasten. Het Mosquito® ultrasoon geluidsysteem is nu ook leverbaar in combinatie met een zonnepaneel. Hiermee kan het systeem eenvoudig worden ingezet op plaatsen waar geen stroomvoorziening aanwezig is. Deze optie is alleen beschikbaar in cominatie met de Mosquito Mark3 (zonder MultiAge optie). De Mosquito® Solarkit bestaat uit de volgende componenten:

 • Solara Zonnepaneel (468 x 250 mm)
 • RVS montagepaneel (plaatst het paneel onder een hoek van ~ 80°
 • Laadstroomcontroller
 • 7 Ah onderhoudsvrije loodaccu
 • 12 volt timer
 • (Optie) lichtmastbeugels voor zonnepaneelhouder en Mosquito® beschermkast

Afhankelijk van de situatie kunnen het paneel en de Mosquito® tegen een muur of aan een paal worden bevestigd. Een andere mogelijkheid is plaatsing op een statief op een dak en van daaruit de Mosquito® units te bedraden. Voor een goede werking dient de oriëntatie van het zonnepaneel ongeveer zuid-zuid/oost te zijn. Door het geringe opgenomen vermogen van de Mosquito® en timer levert het zonnepaneel ook ’s winters voldoende energie voor minimaal twaalf uur inschakeltijd per dag. De elektrische componenten (laadstroomcontroller, accu en timer) worden in een IP kastje ondergebracht dat zowel op de houder van het zonnepaneel als in de beschermkast van de Mosquito® kan worden gemonteerd.

Hoe en waarom werkt de Mosquito?tones

Al op jonge leeftijd begint bij mensen het vermogen hoge tonen horen af te nemen. Dit verschijnsel heet “presbycusis”. De Mosquito® verspreidt geluid met een zeer hoge (ultrasone) frequentie dat de meeste mensen ouder dan 25 jaar niet meer of sterk verminderd kunnen horen. Jongeren ervaren het geluid na korte tijd als erg irritant en zullen de omgeving waar het verspreid wordt daarom vermijden. Het geluid is zelfs bij langdurige blootstelling onschadelijk (zie ook hoofdstuk veiligheid).

De Mosquito is bedoeld voor inzet op plaatsen waar “rondhangen” problemen of overlast geeft. Vaak zijn dit geïsoleerde locaties (verlaten schoolpleinen etc) of doorgangen zoals de ingangen van winkelcentra, (metro)stations e.d. waar ook passerende jongeren slechts kort verblijven. Onderzoek in Engeland waar de Mosquito veelvuldig wordt toegepast voor winkelingangen heeft aangetoond, dat het gemiddeld slechts 6 minuten duurt voordat een groep zich verspreid.

Hoogfrequent geluid verspreidt zich directioneel (in de richting waarin het wordt uitgezonden) en dringt niet door muren, ramen e.d. Het effectieve bereik is ~20 meter. De Mosquito® kan dus zeer specifiek worden ingezet en geeft geen overlast voor de directe omgeving.

Eventuele hinder voor jongeren of ouderen die het geluid horen bij het passeren of binnengaan van het bereiksgebied van de Mosquito® blijft daarom meestal beperkt tot een korte waarneming. Het geluid is bij voortduring erg irritant maar leidt zeker niet tot een schrikreactie.

De Mosquito® kan op verschillende manieren worden geschakeld (zie Productinformatie) om de kans op onbedoelde hinder te voorkomen.

Honden hebben een veel beter gehoor dan mensen en kunnen ook hogere tonen waarnemen. Zij reageren echter niet op het geluid van de Mosquito®. Hetzelfde geldt voor vogels. Moderne gehoorapparaten zijn niet gevoelig voor frequenties > 8 KHz en registreren het geluid van de Mosquito® daarom niet.


Enkele reacties van instanties die de mosquito inmiddels gebruiken:

B&W Enkhuizen in antwoord op vragen SP:
Gemiddeld ontvingen wij jaarlijks 25 tot 30 meldingen van overlast rondom de Tweemaster. De Mosquito zorgt voor sterke afname van vernielingen op schoolplein.


Dick Lockhorst (PvdA. Voorzitter Deelgemeente Rotterdam Charlois):
Het gebruik van de Mosquito bracht het aantal incidenten (grafitti, glasbreuk en vandalisme) met gemiddeld 80% terug en daarmee ook de kosten (uit NRC VoorTegen 29/11/2008).


(Stentor 16/12/2008) Burgemeester H.J.Meijer van Zwolle: Uit een evaluatie van de Mosquito blijkt dat de overlast van de hangjongeren aan de Vermeerstraat tot nul is gereduceerd.


(Omroep Flevoland 18/12/2008) Burgemeester Annemarie Jorritsma stelde dat de Mosquito’s in Stedenwijk succesvol zijn bij het verjagen van overlast veroorzakende hangjongeren. Verder zei de burgemeester dat ze alleen in uiterste nood worden gebruikt.


Hangjongeren veroorzaken helaas op veel plaatsen ernstige overlast. De Mosquito® biedt vaak een veilige, effectieve, snelle en goedkope oplossing. Sinds begin 2006 zijn er meer dan 500 geïnstalleerd op overlastplekken in meer dan 125 gemeenten.


Door plaatsing van een Mosquito® hoogfrequent geluidsysteem wordt een beperkt gebied onaantrekkelijk voor hangjongeren zonder dat dit hinder voor passanten en omwonenden veroorzaakt. Door toepassing van een tijdschakelaar kan de werking van de Mosquito nauwkeurig worden afgestemd op de momenten van overlast. Het geluid van de Mosquito® wordt vrijwel alléén door jongeren (tot ~25 jaar) gehoord en na korte tijd als zo irritant ervaren dat ze weg zullen gaan. De Mosquito heeft een effectief bereik van 20 – 25 meter. Onderzoeken in Engeland, Nederland, Duitsland en België hebben aangetoond – en het Ministerie van BZK bevestigt – dat bij normaal gebruik van de Mosquito géén gevaar op gehoorschade bestaat.


De Vereniging van Nederlandse Gemeenten noemt de Mosquito: “Het laatste redmiddel in situaties waar andere middelen falen. Het is een eenvoudig, effectief en relatief goedkoop instrument.


Tegenstanders van de Mosquito argumenteren graag, dat de Mosquito de overlast alleen maar zou verplaatsen. Dit blijkt vrijwel nergens. Ook niet uit de Verkenning van BZK. De Mosquito zorgt ervoor dat de jongeren zich verplaatsen. Omdat overlast meestal een combinatie van gedrag, tijd en plaats is, is het zeker niet zo, dat diezelfde jongeren op een andere plaats noodzakelijkerwijs ook overlast opleveren.


In Nederland gelden voor Gemeenten en private partijen geen wetten of regels die het gebruik van de Mosquito bij voorbaat op enige manier beperken. De Minister van BKZ heeft toegezegd met de VNG te gaan overleggen om te komen tot uniforme richtlijnen bij inzet door gemeenten. De invulling van regelgeving blijft echter een zaak van individuele gemeenten. Bij inzet door private partijen (scholen, woningcorporaties, bedrijven) beschikken gemeenten nu al over voldoende middelen – bijvoorbeeld een APV – om tegen eventueel misbruik op te treden. Tot nu toe is dit overigens nergens nodig gebleken.


 

error: Content is protected !!