Netwerken en Firewall

Internet is feitelijk het grootste netwerk ter wereld. Uw zakelijke netwerk aansluiten op het internet betekent eigenlijk dat uw netwerk onderdeel wordt van het grootste netwerk ter wereld. Logisch dat dit toegangsbeleid vereist.

 

Internet verbindingen zijn nauwelijks beveiligd tegen ongeautoriseerde toegang van buitenaf. Het grootste deel van de internet modems en routers zijn niet of beperkt in staat om het internet verkeer te interpreteren. Een viruscanner alleen beschermt niet tegen inbraak, een softwarematige firewall onvoldoende. Een zakelijk netwerk vereist een degelijke en intelligente poortwachter in de vorm van een hardwarematige firewall.

 

De hardwarematige firewall geeft autoriteit aan de verschillende netwerken (intern en extern) en bewaakt op een intelligente manier datastromen. Het stopt ongeautoriseerde toegangspogingen vanaf het internet tenzij er aan vooraf ingestelde voorwaarde wordt voldaan.

Firewalls kunnen – door middel van een VPN verbinding -op een veilige manier fysiek gescheiden bedrijfsnetwerken met elkaar over het internet verbinden. Zo kan de efficiency van een bedrijf met meerdere vestigingen toenemen, zonder dat er concessies worden gedaan ten aanzien van de beveiliging. Eveneens kunnen op die manier interne netwerktoepassingen extern aan medewerkers worden aangeboden.

 

Een hardwarematige firewall is het slot op de deur van uw interne netwerk. Het is een onmisbaar onderdeel van uw beveiligingsbeleid.

 

error: Content is protected !!